Sølvrensemidler

Der findes masser af pudse- og plejemidler til smykker og sølvtøj. Midler, som kan købes i helt almindelige dagligvareforretninger, supermarkeder m.m.

Sølvsmykker og sølvtøj oxiderer med tiden og bliver mørkt og grimt. Så hvad gør man, når man gerne vil have sølvet lyst og blankt igen?

Siden 2006 har det såkaldte REACH direktiv fra EU pålagt alle producenter at udarbejde et særligt Sikkerhedsdatablad på produkter, som indeholder kemikalier og gifte. Og det gør de sølvpudsemidler, som vi putter i indkøbskurven sammen sammen brød og frugt og grønt. Også i dén grad!

Herunder kommer et lille uddrag fra Sikkerhedsdatabladet på et kendt, dansk sølvrensemiddel. Du har det sikkert også stående inde i skabet et sted:

Det vidste du ikke om dit sølvrensemiddel:

  • Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)
  • Mistænkes for at skade det ufødte barn. (H361d)
  • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
  • Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)
  • Undgå udledning til miljøet. (P273)
  • Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)
  • Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales.
  • Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)
  • Produktet indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning m.h.t. kræft risiko.
  • Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Sikkerhedsdatablad

Det må man så håbe, at folk downloader fra nettet og læser virkelig grundigt, når de køber sølvrens…

Luk menu
×
×

Kurv